tdri logo
26 กันยายน 2016
Read in Minutes

Views

BIG DOSE: Software ของไทยต้องปรับตามโลกให้ทัน

หากเปรียบกฎหมาย เป็น ซอฟท์แวร์ หลายซอฟท์แวร์ของประเทศไทย ก็ยังไม่ได้รับการอัพเกรดให้ทันสมัย ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน…

ติดตามการวิเคราะห์ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการ Big Dose ทาง Voice tv ประจำวันที่ 25 กันยายน 2559

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด