เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: 8 ปี ปะการังชายฝั่งทะเลไทยตาย 30%

วันที่2016-08-10
รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ด้วยการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ รับนักท่องเที่ยวเกินกว่าขีดความสามารถของสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้ปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้รับความเสียหายอย่างมากถึง 30 กว่า% เราจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กับ ทีดีอาร์ไอ ร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ได้ทุกวันพุธ ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ออกอากาศวันพุธที่ 10 ส.ค. 2559