คิดยกกำลังสอง: ครูอาชีวะดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

ปี2016-09-12
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

การแก้ปัญหาอาชีวะให้ตรงจุดนอกจากปรับภาพลักษณ์เพื่อดึงดูดให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าเรียนแล้ว ยังรวมถึงการยกระดับคุณภาพครูด้วย ขณะนี้ครูอาชีวะ 4 คนต้องดูแลนักเรียนมากถึง 100 คน และจำนวนครูกว่า 40 % เป็นครูอัตรจ้างและพนักงานราชการจึงได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่ควร ไม่มีการสอบก่อนออกใบอนุญาต นอกจากนี้หลักสูตรที่ครูอาชีวะจบเน้นการเรียนให้ห้องเรียน ทำให้ขาดทักษะช่าง ไม่มีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ ส่งผลนักเรียนขาดมาตรฐานตามที่นายจ้างต้องการ

ติดตามแนวทางการ วิเคราะห์ปัญหาครูอาชีวะและข้อเสนอต่อการพัฒนาการสอนสายอาชีวะให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในคิดยกกำลังสอง ตอน “ครูอาชีวะดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง” ออกอากาศ เมื่อ 12 กันยายน 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส