คิดยกกำลังสอง: ทำอย่างไร…ให้อาชีวะทวิภาคีแพร่หลาย?

ปี2015-07-27
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

จาก คิดยกกำลังสอง ตอน อาชีวะทวิภาคี…ของดีๆที่ไม่ค่อยแพร่หลาย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้อธิบายถึงความสำคัญของระบบอาชีวะทวิภาคี ที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้เรียน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ แต่ระบบนี้กลับยังไม่ค่อยแพร่หลายในไทย

มาติดตาม หนทางแก้ไขให้ อาชีวะทวิภาคีในไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยข้อเสนอแนะ จัดตั้ง “ตัวช่วย” หรือองค์กรตัวกลางระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา เพื่อให้ระบบอาชีวะแบบทวิภาคีเกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่หลายยิ่งขึ้น ในคิดยกกำลังสอง กับ ทีดีอาร์ไอ ตอน ทำอย่างไร…ให้อาชีวะทวิภาคีแพร่หลาย? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส