คิดยกกำลังสอง: จะสอนน้อยลง…แต่รู้มากขึ้นได้อย่างไร?

ปี2015-09-14
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

จากนโยบายเรียนน้อยลง แต่ให้เด็กรู้มากขึ้น ของรัฐบาลที่ระบุข้อดีไว้มากมายนั้น จะส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้จริงในทางปฏิบัตินั้นจะต้องทำมากกว่าแค่การลดชั่วโมงเรียนแทนด้วยกิจกรรม ด้วยเพราะ หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพเรียนการสอนเด็กไทย คือ ต้องมี “การปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน” มาติดตามข้อเสนอแนะต่อนโยบายนี้ในทางปฏิบัติ พร้อมกรณีตัวอย่างเพื่อพัฒนาเด็ก ครูและวิธีการสอนไปพร้อมๆกัน ในคิดยกกำลังสอง ตอน จะสอนน้อยลง…แต่รู้มากขึ้นได้อย่างไร? ในคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ทางไทยพีบีเอส ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส