คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?

ปี2016-03-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกตื่นตัว และติดตามผลการจัดอันดับจากหลายๆสำนัก และผลการจัดอันดับโดย QS Ranking 2015 ปรากฏว่าประเทศไทย ไม่ติด 1 ใน 40 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ “ในเอเชีย”

ผลการจัดอันดับมีผลและมีความสำคัญต่อการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศไทย และทั่วโลกอย่างไร ติดตามการวิเคราะห์ พร้อมถอดบทเรียนมหาวทิยาลัยตัวอย่างในเอเชีย ที่วางเป้าหมายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้สำเร็จ กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 7 มี.ค. 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส