คิดยกกำลังสอง: ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน

ปี2013-09-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

ปัญหาการศึกษาของไทยที่แท้จริงอยู่ที่ไหน งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอจริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในนรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ใน งานสัมมนาวิชาการประจำปีของทีดีอาร์ไอ “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”