คิดยกกำลังสอง: ทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

ปี2016-06-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ความกังวลว่า คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ส่งผลให้แรงงานทักษะต่ำตกงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตามการคาดการณ์ของธนาคารชี้ว่า ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะถูกทดแทนในระยะสั้นประมาณ 50 % จึงถือว่าไทยถืออยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเพราะคุณภาพของการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร

เราจะอยู่รอดในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างไร ติดตามข้อเสนอในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน เมื่อทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2559 ทางไทยพีบีเอส
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ความกังวลว่า คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ส่งผลให้แรงงานทักษะต่ำตกงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตามการคาดการณ์ของธนาคารชี้ว่า ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะถูกทดแทนในระยะสั้นประมาณ 50 % จึงถือว่าไทยถืออยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเพราะคุณภาพของการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร

เราจะอยู่รอดในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างไร ติดตามข้อเสนอในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน เมื่อทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2559 ทางไทยพีบีเอส
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส