คิดยกกำลังสอง: ยุบ สมศ. ดีไหม?

ปี2014-08-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

แวดวงการศึกษาของไทยกำลังมีข้อถกเถียงที่สำคัญคือ เมื่อ สมศ. อันเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพของโรงเรียนคือ กำลังถูกประเมินถึงมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงานเสียเอง ทางออกของประเด็นปัญหานี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ