การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของไทย

ปี2016-09
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์