ขับเคลื่อนสู่ยานยนต์ยุคใหม่: ประเทศไทยจะไปทางไหน

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2016-10-03
สถานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เทปบันทึกงานสัมมนา

เอกสารประกอบงานสัมมนา

-คณะผู้วิจัย

Download (PDF, 851KB)

 

-คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Download (PDF, 891KB)

 

-ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Download (PDF, 1.87MB)