เวทีสาธารณะ สูงวัยไปด้วยกัน

วันที่2016-09-30
รายการเวทีสาธารณะ

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องของผู้สูงวัยอย่างเดียว

ที่ผ่านมาถือว่า ประเทศไทยก้าวช้าไปสำหรับการเตรียมตัวรับมือกับการเป็สังคมสูงวัยหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ต่อจากนี้ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวเราเองจะเตรียมตัวรับมือกันอย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์ มุมมอง พร้อมข้อเสนอรับมือสังคมสูงวัย กับ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และแขกรับเชิญผู้ร่วม รายการเวทีสาธารณะ ตอน “สูงวัยไปด้วยกัน”

– ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิก สปท
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 30 กันยายน 2559