พลิกปมข่าว: ระบบสุขภาพ รับสังคมสูงวัย

วันที่2016-10-07
รายการพลิกปมข่าว

ในอนาคตผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว ซึ่งต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่า ภาครัฐจะไม่สามารถรองรับ และดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงวัยทั้งหมดที่ รพ.ได้

ทางออกหนึ่งของปัญหา คือ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดูแลโดยญาติที่บ้าน ซึ่งจะมีทีมแพทย์ลงพื้นที่คอยดูแล ให้ความรู้แก่ญาติ ที่ผ่านมามีบาง รพ. ได้เดินหน้าในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอกับอนาคตของการเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทย

ติดตามและทำความเข้าใจว่า การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านนั้นมีความสำคัญและให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างไร รวมถึง ภาครัฐควรมีมาตรการใดมาส่งเสริม สนับสนุนเรื่องนี้

ติดตามข้อเสนอจาก ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ ทีดีอาร์ไอ ในรายการ พลิกปมข่าว ระบบสุขภาพ รับสังคมสูงวัย ทางไทยพีบีเอส ออกออากาศ เมื่อ 7 ตุลาคม 2559