เกษตรกรไทยถึงเวลาปรับตัวเข้าสู่ e-commerce? กับ กัมพล ปั้นตะกั่ว

วันที่2016-10-31
รายการเวทีความคิด

สืบเนื่องจากปัญหาข้าวราคาตกต่ำ จนเกิดกระแสการขายข้าวผ่านทางออนไลน์  สะท้อนว่าเกษตรกร ชาวนาถึงเวลาปรับตัวเข้าสู่ตลาด e-commerce บ้างแล้วหรือไม่ วันนี้ 31 ต.ค. 59 ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทยเรียนเชิญนักวิจัยสถาบันทีดีอาร์ไอ มาสะท้อนสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นทางออกวิกฤตราคาข้าว และ สินค้าเกษตรจะปรับตัวเข้าสู่ยุค e-commerce กันอย่างไร