คิดยกกำลังสอง: ใบเข้าออก…กรอกทำไม?

วันที่2016-11-14
รายการคิดยกกำลังสอง

ทำไมเรายังต้องกรอกใบเข้า-ออกทุกครั้งเมื่อเดินทางต่างประเทศ ในเมื่อข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในพาสปอร์ต ที่ต้องแสดงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ทำให้ต้องเสียค่าพิมพ์จำนวนมากและใช้เวลากรอก

แม้อาจมองว่านี่เป็นเรื่องปกติ แต่หากพิจารณาร่วมกับหลายๆกรณี ชวนให้ตั้งคำถามว่า จริงๆเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์กันในทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติยังเหมือนเดิม ใช่หรือไม่?

ติดตามการตั้งข้อสังเกต ที่ทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อกฎหมายไทยซึ่งมีอยู่มากมาย แต่มีทั้งที่ล้าหลัง และไม่ได้บังคับใช้ในทางปฏิบัติ จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน ใบเข้าออก…กรอกทำไม? ออกอากาศเมื่อ 14 พ.ย. 59 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส