Workpoint News: ดร.วิโรจน์ ชี้ ‘นโยบายแจกเงินผู้มีรายได้น้อย’ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

วันที่2016-11-23
รายการWorkpoint News

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ให้มุมมองต่อ นโยบายแจกเงิน ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อได้ในระยะสั้นๆ ไม่ส่งผลระยะยาวให้เอกชนมั่นใจเพิ่มการลงทุน

ออกอากาศทาง Workpoint News เมื่อ 23 พ.ย. 2559