อาเซียน และโอกาสทางธุรกิจของไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
วันที่2016-12-19
สถานที่ห้องแมนดาริน B โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ


ช่วงที่ 1  นำเสนอผลการศึกษาและยุทธศาสตร์ทางการค้าการลงทุนรายประเทศ
นำเสนอ โดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์    ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2  เสวนา “โอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน”
ร่วมเสวนา โดย
คุณสมยศ ตั้งมีลาภ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณนพพร เทพสิทธา  ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนา โดย
ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


เอกสารประกอบ 

Download (PDF, 7.19MB)