เวิร์คชอป และแข่งขันออกแบบ บอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ x สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)
วันที่2017-01-14
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดกิจกรรมแข่งขันออกแบบและเวิร์คชอปบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นผลผลิตกิจกรรมจาก “โครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน”  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันกับคนรุ่นใหม่ ด้วยกลไกใหม่ๆ อย่างบอร์ดเกม หรือเกมกระดาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวคิดการพัฒนาบอร์เกม จาก 6 ตัวแทนนักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้แก่ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยและนักเขียนที่ชอบเล่นและรีวิวบอร์ดเกม ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการด้านคอร์รัปชั่นที่ทำงานด้านนี้มากว่า 17 ปี  คุณบรรยง พงษ์พานิช ผู้เขียนหนังสือ “หางกระดิกหมา” คู่มือต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ไปไกลกว่าการเรียกหาคนดี ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิทยาศาสตร์ที่จับเรื่องไดโนเสาร์มาเป็นเกม “The Xvolution” ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์เศรษฐศาสตร์ ที่นำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิจัยที่แปลงงานวิจัยมาใส่บอร์ดเกม


รายชื่อทีมชนะการแข่งขันออกแบบบอร์ดเกม

ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 เกม The trust

สมาชิก 1. คุณภาสกร ยูถะสุนทร์ 2. คุณโสรวาร ศิริพงศ์ปรีดา 3. คุณจิรายุ กานต์ปริยสุนทร

แนวคิดของเกม 

เกม The trust แฝงคติของแนวคิดการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยปล่อยให้ผู้เล่นมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างการเล่นเกมเป็นหลัก ที่จะนำมาซึ่งการสืบข้อมูลและการตัดสินใจระหว่างการเลือกที่จะจับเท็จ หรือเลือกที่จะเชื่อใจ โดยผู้เล่นจะเข้าไปอยู่ในเมืองชื่อ Trust Land เป็นเมืองที่กำลังพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่และน่าอยู่ แต่นายกเทศมนตรีมือสกปรกของเมืองกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อความอิ่มท้องของเขาให้เป็นจริง เขาได้ออกนโยบายสานฝันของความเจริญของเมืองอย่างน่าเคลืองแคลงสงสัย มีการจัดจ้างงานที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าให้ใครคุมงาน คุมโครงการอะไร มีการปกปิดมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นผู้รับงานโครงการต่างๆของเมือง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะทราบเพียงแต่ว่า เมืองมีโครงการอะไรบ้าง แต่ไม่ทราบว่าใครได้ทำโครงการอะไร แต่อย่างไรก็ตามโชคดีที่บ้านเมืองนี้ยังมีกฎหมายของการตรวจสอบที่อนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนสามารถตั้งองค์กรอิสระมาตรวจสอบกันเองได้

ทีมชนะเลิศ อันดับ 2 เกม Strawberry Land

สมาชิก 1. คุณ พงศธร อาชวพงศกร 2. คุณ ณัฐพงษ์ พลกำแหง 3. คุณ ธนวัฒน์ ปิ่นนราทิพย์

แนวคิดของเกม 

ในอาณาจักรแห่ง Strawberry มีราชินีผู้ครองอาณาจักร นั้นที่ชื่นชอบกิน Strawberry เป็นชีวิตจิตใจ เธอจึงสั่งให้ เมืองในอาณาจักรทั้งหมดส่งภาษีStrawberry ที่ปลูกได้มาให้แก่เมืองหลวง โดยในแต่ละปีราชินีจะแต่งตั้งให้เจ้าเมืองแต่ละเมือง เป็นผู้รวบรวม Strawberry มาส่งให้แก่ส่วนกลาง เมื่อเธอ ได้รับ Strawberry เธอจะมอบ สิ่งที่จะพัฒนาเมือง และ ปริมาณน้ํา กลับไปสู่เจ้าเมืองที่ส่ง Strawberry มาให้เพื่อเป็นการตอบแทน เมืองใดที่สามารถรวบรวม Strawberry ได้มากที่สุดย่อมเป็น ดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดและเป็นผู้พิชิต! จุดประสงค์ของเกม เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนได้เป็น first player คนละ 2 ครั้ง ผู้เล่นที่สามารถรวบรวม Strawberry ได้ที่สุดเป็นผู้ชนะ

ทีมชนะเลิศ อันดับ 3  เกม Politics in Westland

สมาชิก 1. คุณ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ 2. คุณ ปัญญารัชต์ ลือวานิช

แนวคิดของเกม

Politic in Westland เกมจำลองภาพสังคมและตัวละครต่างๆ ที่อยู่ในการเมืองเข้าไปอยู่ในเกม โดยให้คนเล่นสมมติบทบาทตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งก็มีเป้าหมายของตัวเองที่จะต้องทำให้คนในพรรคเป็น ส.ส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐตรีให้ได้ เพื่อให้ได้คะแนน แต่ในขณะเดียวกัน ในระหว่างทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ก็มี requirement ที่ต้องทำ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายโดยไม่คอร์รัปชั่น จะทำได้ยากกว่าถ้าใช้การคอร์รัปชันเข้าช่วย (ในเกมจะมีทั้ง การระดมเงินแบบผิดกฎหมาย ซื้อเสียง และซื้อปริญญา) ซึ่งหากใช้แล้วจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเกมก็พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีกลไกอื่นที่จะทาให้ผู้เล่นกลัวการคอร์รัปชันได้ ยกเว้น threat จากประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดการรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม

 • ชวนรวมทีม 3 คน ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ส่งแนวคิดบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบใดก็ได้
  พร้อมประวัติย่อสมาชิกในทีม มาที่ kmteam@tdri.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 60
 • ติดตามประกาศผล 7 ทีมผ่านเข้ารอบ ในวันพุธที่ 11 ม.ค. 60 ที่ https://www.facebook.com/tdri.thailand และเว็บไซต์นี้ที่ www.tdri.or.th
 • เพื่อมา เวิร์คชอป และแข่งขันออกแบบบอร์ดเกมกันในวันเสาร์ที่ 14 และ อาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60 ที่ ทีดีอาร์ไอ
 • 7 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เวิร์คชอป เพื่อพัฒนาบอร์ดเกม ในวันเสาร์ที่ 14 และ อาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60 ที่ ทีดีอาร์ไอ

โดย 6 Mentors ที่เชี่ยวชาญการต่อต้านคอร์รัปชัน และสนุกกับการนำเกมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยและนักเขียนที่มีบอร์ดเกมติดรถตลอดเวลา
 2. ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการที่วิจัยเรื่องคอร์รัปชันนานกว่านายกฯในตำแหน่งถึง 7 คน
 3. คุณบรรยง พงษ์พานิช ผู้เขียนหนังสือ “หางกระดิกหมา” คู่มือต่อต้านคอร์รัปชันที่ไปไกลกว่าการเรียกหาคนดี
 4. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิทยาศาสตร์ที่จับไดโนเสาร์มาเป็นเกม “The Xvolution”
 5. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์เศรษฐศาสตร์ ที่นำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
 6. ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิจัยที่แปลงงานวิจัยมาใส่บอร์ดเกม
 • บอร์ดเกมเจ๋งๆที่ชนะการแข่งขัน 3 อันดับ รับเงินรางวัลรวม 7 หมื่นบาท พร้อมการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

– รางวัลอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
– รางวัลอันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท
– รางวัลอันดับ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท