บันทึกสถานการณ์: นโยบายเศรษฐกิจทรัมป์ ผลกระทบเอเชีย อาเซียน และไทย กับ กิริฎา เภาพิจิตร

วันที่2016-11-24
รายการบันทึกสถานการณ์

FM92.5