กระบวนการทางราชการดีขึ้นหรือแย่ลง? …ชวนภาคธุรกิจตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น

ปี2016-12-15

กระบวนการทางราชการดีขึ้นหรือแย่ลง? 

ขอเชิญภาคธุรกิจตอบ “แบบสอบถามความเห็นภาคธุรกิจต่อกระบวนการทางราชการ” หลังการออก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม แล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาที่ e-mail: tippatrai@tdri.or.th หรือ fax. 02-718-5461-2

ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 

Download (PDF, 263KB)