ปัญหาและทางออกกรณีดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (CPI) ของไทย

หน่วยงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่2017-02-06
สถานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

กล่าวเปิดงาน
โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

แถลง ปัญหาและทางออกกรณีดัชนีการรับรู้ด้านคอร์รัปชันของไทย
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ


เอกสารประกอบ

Download (PDF, 504KB)