TDRI Factsheet 43: การพิจารณาความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร

ปี2017-02-07

รถตู้โดยสารยังคงครองแชมป์รถโดยสารอุบัติเหตุสูงสุด แม้จะมีการรณรงค์เรื่องความปลอยภัยอยู่เสมอแล้วก็ตาม การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่รวมไปถึงผู้ขับขี่และผู้โดยสารเอง

TDRI Factsheet 43 นำเสนอข้อมูล ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในท้ายที่สุดการช่วยกันสอดส่องความปลอดภัยนี้ จะเป็นแนวทางยั่งยืนเสริมให้ผู้ให้บริการรถตู้ปรับปรุงคุณภาพ และการขับขี่อย่างปลอดภัย

factsheet van_Artboard 1