คิดยกกำลังสอง: เปิดเบื้องหลัง…พร้อมเพย์

วันที่2017-02-27
รายการคิดยกกำลังสอง

‘พร้อมเพย์ พร้อมหรือยัง ?’

เปิดดูเบื้องหลังที่มาระบบพร้อมเพย์ จนถึงเบื้องหน้าและประโยชน์จากการใช้งาน เพื่อตัดสินใจดูว่า พร้อมเพย์น่าใช้ และพร้อมใช้แล้วหรือยัง
ในรายการ คิดยกกำลังสอง ตอน เปิดเบื้องหลัง…พร้อมเพย์ ทางไทยพีบีเอส เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางไทยพีบีเอส