เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน” และประกาศผลบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่2017-03-18
สถานที่Multifunction hall | C ASEAN | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ

“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”

และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
Multifunction hall | C ASEAN | ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

poster-1