ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

หน่วยงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) x TDRI
วันที่2017-04-26
สถานที่The Emerald Hotel

เทปบันทึกงานเสวนา

เอกสารประกอบ