คิดยกกำลังสอง: บอตสวานา…เพชรแห่งกาฬทวีป

บอตสวานา ประเทศรวยทรัพยากรเพชร ที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมหาศาล แต่ทำไม บอตสวานา จึงกลายเป็นประเทศต้นแบบที่ดีในเรื่องความโปร่งใส และการปราบทุจริตที่ไทยควรเรียนรู้ ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน บอตสวานา…เพชรแห่งกาฬทวีป

ออกอากาศเมื่อ 3 เมษายน 2560 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส