คิดยกกำลังสอง: Big data ปรับมหาวิทยาลัย…ให้ทันตลาดแรงงาน

ประเทศไทยมีผู้จบอาชีวะ – ป.ตรี สายวิทย์ มากถึง 3 ใน 4 ที่ทำงานไม่ตรงสาย สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง เพราะ มหาวิทยาลัยไทยไม่รู้ความต้องการแท้จริงของตลาดแรงงาน ในขณะที่ปัจจุบัน มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นที่ยังขาดผู้มีทักษะอยู่จำนวนมาก ดังนั้น วิธีการสำรวจความต้องการของนายจ้าง ด้วยวิธีการสอบถามแบบเดิมๆ จึงไม่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแรงงานอีกต่อไป

ติตตามการวิเคราะห์และข้อเสนอนำ Big data มาพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ใน คิดยกกำลังสอง ตอน Big data ปรับมหาวิทยาลัย…ให้ทันตลาดแรงงาน

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 24 เมษายน 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส