แผ่นดินไทยใสสะอาด: สื่อสารต้านคอร์รัปชันผ่านสมการ และบอร์ดเกม

งานต่อต้านคอร์รัปชันในทางวิชาการและงานวิจัยก้าวข้ามไปถึงแวดวงเกม ได้อย่างไร และ สมการคอร์รัปชัน คืออะไร ทำไมโจทย์นี้ทุกคนมีส่วนช่วยกันแก้ได้

ติดตามจาก ทีมชนะเลิศแข่งขันออกแบบต่อต้านคอร์รัปชัน และ คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ใน รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ออกอากาศทาง NBT เมื่อ 27 เมษายน 2560