คิดยกกำลังสอง: สร้างระบบให้แข่งขัน…คอร์รัปชันถดถอย

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ จะคอร์รัปชันหรือไม่ มีส่วนขึ้นกับ ‘ระดับของการแข่งขัน’ TDRI นำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างภาครัฐ มาวิเคราะห์ พบกรณีตัวอย่างที่ยังมีการแข่งขันไม่เพียงพอ

อีกทั้งข้อมูลจาก ป.ป.ช. ยังชี้ว่า ในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐถูกร้องเรียนว่ามีการทุจริตในระบบจัดซื้อจัดจ้าง มากถึง 6,000 – 7,000 เรื่อง เกี่ยวข้องกับวงเงิน 9 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 30 % ของงบประมาณทั้งหมดของงบประมาณแผ่นดิน

ติดตามการวิเคราะห์ ข้อเสนอทางป้องกันการทุจริต  จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ใน คิดยกกำลังสอง ตอน สร้างระบบให้แข่งขัน…คอร์รัปชันถดถอย ออกอากาศในไทยพีบีเอส เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส