คิดยกกำลังสอง: เพิ่มโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง…อย่างง่ายๆ

‘เปิดเผยข้อมูล’ เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงต่อความโปร่งใสในระบบ ‘จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ’

ทีดีอาร์ไอ พบว่า โครงการก่อสร้างภาครัฐในหลายจังหวัด มีผู้รับเหมา 5 รายใหญ่ได้โครงการไปเกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าการแข่งขันน่าจะยังมีไม่เพียงพอ เพื่อปลดล็อค วิเคราะห์สาเหตุของการมีผู้แข่งน้อยราย

คิดยกกำลังสองตอนล่าสุด ชวนตั้งคำถามต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำกันมา ตั้งแต่การวิจารณ์ร่าง TOR ไปจนถึง การเคาะราคา พร้อมข้อเสนอที่จะช่วยให้ทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน เพิ่มโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง…อย่างง่ายๆ ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 8 พ.ค. 2560