คิดยกกำลังสอง: เตรียมตัวแต่ปฐมวัย…โตไปจะได้เรียนดี

งานวิจัยพบว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัย ได้ผลคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นนอกจากพ่อแม่จะมีส่วนสำคัญในพัฒนาการของเด็กระยะนี้แล้ว น่าสนใจว่ารัฐบาลไทยลงทุนงบสนับสนุนพัฒนาเด็กในระยะนี้น้อยไปหรือไม่ เนื่องจาก ข้อมูลการลงทุนของรัฐบาลไทยลงทุนกับเด็กปฐมวัยเพียง 5.4 เปอร์เซ็นต์ของงบการศึกษา ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน UNESCO เสนอ

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน คิดยกกำลังสองตอนนี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 22 พ.ค. 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส