โครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ x TDRI
วันที่2017-06-28
สถานที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ) ชั้น 3 ห้องบุษกร

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

Download (PDF, 1.08MB)