ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ 2560: ประชาธิปไตย กลไกตลาด รัฐ และทุน – สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

รัฐ ทุน เศรษฐกิจ และประชาธิปไตย มีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง หากอยากเห็นเศรษฐกิจเปิด และสืบสาน ปณิธานของท่าน ปรีดี พนมยงค์

การกลับสู่ประชาธิปไตย ต้องแก้ปมการเมืองและแก้ปมเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยต้องอาศัยรวมพลังกันของภาคสังคม ไม่ใช่การแบ่งแยกเราที่มีกำลังและความสามารถน้อยอยู่แล้วให้แตกแยกไปอีกเรื่อยๆ เพื่อช่วยกันนำประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตยและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

การกลับสู่ประชาธิปไตยในมุมมองของ ดร.สมเกียรติ จะทำได้อย่างไร รวมทั้ง กลไกตลาด รัฐ และทุน ควรเดินไปในทิศทางไหน ติดตามรายละเอียดในคำกล่าว ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ 2560 ประชาธิปไตย: กลไกตลาด รัฐ และทุน เมื่อ 24 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ: บันทึกเทปและเผยแพร่ครั้งแรกโดย ประชาไท prachatai.com