นโยบาย By ประชาชน: ยุติคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องของเราทุกคน ดังนั้นข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอเพื่อยุติปัญหาคอร์รัปชันจากประชาชน จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรรับฟัง และเราทุกควนควรให้ความสนใจ

รายการ นโยบาย By ประชาชน ตอน ยุติคอร์รัปชัน …คุณ ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ได้ร่วมเสนอแนวทางป้องกันเพื่อยุติการคอร์รัปชัน ด้วยการปรับปรุงระบบตอบรับติดตามเรื่องร้องเรียน ในระบบออนไลน์ ของ กทม. หรือเทศบาล

ติดตามรายละเอียด พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการร่วมพิจารณาในรายการ เติมเต็มให้นโยบายพร้อมขับเคลื่อนได้จริง ในรายการ นโยบาย By ประชาชน ออกอากาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 ทางไทยพีบีเอส