คิดยกกำลังสอง: ปัญหาใหญ่ๆ ของรถไฟความเร็วสูง

การใช้ ม.44 เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่ตอบปัญหาสำคัญ เรื่องความคุ้มค่า และการลงทุนก่อสร้างรถไฟในประเทศจีนเอง ที่แม้จะมีหลายสาย แต่มีเพียงสายเดียวเท่านั้นที่สามารถทำกำไรสุทธิทางการเงิน ส่วนที่เหลือยังไม่คุ้มค่าการประกอบการ แต่จีนก็ยังเดินหน้าส่งออกรถไฟ แม้จะขาดทุนในรถไฟความเร็วสูง

อย่างไรก็ตาม โจทย์ของจีนลงทุนแล้วยอมขาดทุนได้ อาจจะไม่เหมือนโจทย์ของไทย ดังนั้น ก่อนไทยจะเร่งเดินหน้าโครงการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ จึงควรกลับมาทบทวนถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและทางการเงินก่อน เพราะที่ผ่านมายังไม่ปรากฏชัดเจนจากรัฐว่า โครงการนี้คุ้มค่าทางการเงิน หรือ หากคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ก็ต้องเปิดเผยวิธีคิดที่มาการคำนวณความคุ้มค่า

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนอ่านโจทย์จีนและชวนคิดพิจารณาถึงโจทย์ของไทย ‘เมื่อได้ไม่คุ้มเสีย ก็ควรทบทวนใหม่’ ใน คิดยกกำลังสอง ตอน ปัญหาใหญ่ๆ ของรถไฟความเร็วสูง
ออกอากาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส