สู่การเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อป: เราจะอยู่กับ disruptive technology อย่างไร

หน่วยงานTDRI
วันที่2017-07-11
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

เอกสารประกอบการเสวนา

เทปบันทึกงานเสวนา