แม่น้ำเจ้าพระยา…กับการพัฒนาเมือง

หน่วยงานTDRI
วันที่2017-07-14
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

เอกสารประกอบ

เสวนา ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จะพัฒนากันอย่างไร?


เสวนา ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนได้อะไร?

เทปบันทึกงานเสวนา