ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐด้วยปฏิวัติข้อมูล

ที่มา : การสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ขับเคลื่อนสู่ยานยนต์ยุคใหม่ ประเทศไทยจะไปทางไหน” (Driving to the next generation automotive: Where are we heading to?) นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ทิศทางยานยนต์ยุคใหม่ในประเทศไทย: ประเด็นด้านนโยบายที่สำคัญ” โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ คุณสุนทร ตันมันทอง และคุณภวินทร์ เตวียนันท์ และการเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนสู่ยานยนต์ยุคใหม่: ประเทศไทยจะไปทางไหน? โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์ ดร. พลายพล คุ้มทรัพย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
Download