ตอบโจทย์: เปลี่ยนสี เปลี่ยนสาย ปูทางปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบ?

ตอบโจทย์ ร่วมพูดคุยประเด็น…แนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนตัวเลขและตัวอักษรสายรถเมล์ และการปฏิรูปรถเมล์

ผู้ร่วมรายการ :
1. ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2. รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ดำเนินรายการโดย : คุณวราวิทย์ ฉิมมณี

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 22.40 – 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส