คิดยกกำลังสอง: ช้างน้อย – มังกรใหญ่ เราจะอยู่อย่างไรกับจีน?

เมื่อจีนเป็นมังกรสยายปีก ที่กำลังแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก ส่งผลหลายประเทศรวมถึงไทยกำลังถูกดูดเข้าใกล้จีนมากขึ้น และไม่ใช่เพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจ แต่มีความสุ่งเสี่ยงไปถึงด้านการเมืองด้วย

ดังนั้นไทยที่เปรียบเหมือนช้างน้อยจะอยู่อย่างไร เพื่อไม่พึ่งพาจีนหรือมังกรใหญ่มากไป เพราะการพึ่งพาจีนมากไปย่อมส่งผลถึงอำนาจต่อรองของไทยมีลดลง

ติดตามรายละเอียด อิทธิพลจีนแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบแล้วกับหลายประเทศ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับไทย ในคิดยกกำลังสอง ตอน ช้างน้อย – มังกรใหญ่ เราจะอยู่อย่างไรกับจีน? ออกอากาศเมื่อ 7 ส.ค. 2560 ทางสถานีโทรทัศนืไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส