คิดยกกำลังสอง: เลิก ตม. 6 เรื่องเล็ก…หรือเรื่องใหญ่?

ทำไม ยกเลิกการกรอกใบเข้า-ออก (ตม.6) ไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับคนไทย ทั้งที่พาสปอร์ตมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว

กรณี ยกเลิกใบ ตม. 6 ถือเป็นเรื่องเล็กและง่ายที่สุด ที่จะทำให้ไทยเป็นประเทศ smart ขึ้น ตอบนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆน้อย อีกทั้งไม่มีการต่อต้านหากยกเลิก

ติดตามมุมมองข้อคิดเห็นต่อการตัดสินใจไม่ยกเลิกใบ ตม.6 ของรัฐบาล จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และข้อเสนอที่จะทำให้เห็นว่า ใบ ตม.6 เป็นเรื่องเล็กก็จริง แต่หากยกเลิกไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่ และสะท้อนวิธีคิด การทำงาน การปฏิรูปของรัฐบาลในยุคที่ต้องการจะก้าวสู่ดิจิทัล

ในคิดยกกำลังสอง ตอน เลิก ตม. 6 เรื่องเล็ก…หรือเรื่องใหญ่? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 14 สิงหาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส