คิดยกกำลังสอง: ปรับการศึกษาไทย…ให้รับผิดชอบ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนตั้งข้อสังเกตถึงระบบการศึกษาไทยที่ไม่มีความรับผิดชอบ ด้วยผลลัพธ์ที่บิดเบี้ยว จากกรณีการประเมินคุณภาพโรงเรียนไทยสอบผ่านเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  แต่ทำไม นักเรียนไทยกลับสอบตก (จากคะแนน O-Net ที่ทำคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์)

และชวนสงสัยต่อว่า เมื่อเด็กสอบตกแล้วใครรับผิดชอบบ้างหรือไม่…

ติดตามรายละเอียด มุมมองการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนวทางความรับผิดชอบต่อการศึกษา ในคิดยกกำลังสอง ตอน ปรับการศึกษาไทย…ให้รับผิดชอบ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 28 สิงหาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส