ห้องข่าวธุรกิจ: ภาษีสรรพสามิตใหม่ รัฐเพิ่มรายได้ แต่อาจไม่ช่วยลดบริโภค

ดร. นณริฏ พิศลยบุตร ให้มุมมองต่อการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่ตอบโจทย์การเก็บภาษีได้ดีขึ้น แต่อาจไม่ตรงจุดเรื่องลดจำนวนการดื่ม-สูบ ของผู้บริโภค

ติดตามรายละเอียดใน ห้องข่าวธุรกิจ: ภาษีสรรพสามิตใหม่ รัฐเพิ่มรายได้ แต่อาจไม่ช่วยลดบริโภค ออกอากาศทาง Nation TV เมื่อ 18 กันยายน 2560