เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ x TDRI
วันที่2017-09-11
สถานที่The Emerald Hotel

เอกสารประกอบสัมมนา

เทปบันทึกงานสัมมนา