เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ x TDRI
วันที่2017-09-11
สถานที่The Emerald Hotel

เอกสารประกอบสัมมนา