สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย – ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

แม้รัฐบาลปัจจุบันจะประกาศเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจัง แต่ยังมี 2 เรื่องสำคัญที่รัฐบาลยังไม่ได้ปรับปรุงให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

คือ การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในกระบวนการออกนโยบายและการออกกฎหมาย

แต่การปราบปรามคอร์รัปชันในโมเดลใหม่ เราไม่อาจคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐอย่างเดียวได้อีกต่อไป ต่อจากนี้จะเป็นภาคประชาชนและการเคลื่อนไหวแบบเครือข่าย จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ติดตามเพิ่มเติม จาก ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่จะมาตอบโจทย์สำคัญว่า
“ในอนาคตเราจะคาดหวังอะไรจากรัฐบาลใหม่ บนโจทย์คอร์รัปชันแบบเก่า”

VTR เปิดในเวทีเสวนา “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
เมื่อ 6 กันยายน 2560