คิดยกกำลังสอง: ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา…แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

ตั้ง ‘กระทรวงอุดมศึกษา’ ปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไทย อาจแก้ปัญหารากฐานของไทยไม่ได้ หากมหาวิทยาลัยยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนา เพราะยังอยู่ภายใต้การวัดผลแบบเดียวกัน และไม่มีอิสระเท่าที่ควรจากระบบการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพที่ผ่านมา

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนทำความเข้าใจ มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน เพื่อปรับแรงจูงใจให้ทุกกลุ่ม ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และข้อเสนอเพิ่มความเป็นอิสระ แก้ปัญหาสำคัญฐานรากของมหาวิทยาลัยไทย

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส