คิดยกกำลังสอง: อีอีซี…ไทยแลนด์แกรนด์เซล?

EEC เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่รัฐบาล มุ่งดึงดูดบริษัทใหญ่ๆมาลงทุนด้วยการลดภาษีเหมือนอย่างที่เคยทำมา ทำให้ปัจจุบันอัตราการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย เข้าขั้นต่ำสุดในอาเซียน ดังที่ถูกเรียกว่า ‘ไทยแลนแกรนด์เซล’

ด้วยนโยบายลักษณะนี้ ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Segate, Toyota เข้ามาลงทุน ช่วยสร้างอุตสาหกรรมส่งออก ทำให้เกิดการจ้างงาน แต่นอกจากนี้แล้วไทยยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เพราะ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยได้เข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับ บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้น้อยเกินไป หลายอุตสาหกรรมเน้นแค่การรับจ้างผลิต ไม่ได้พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตัวเอง

นี่จึงควรเป็นโจทย์สำคัญ สำหรับแก้ไขนโยบายไทยแลนแกรนด์เซล เพื่อพัฒนา 10 อุตสาหกรรมใน EEC และขีดความสามารถของประไปพร้อมกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อเสนอ พร้อมตัวอย่างการดึงดูการลงทุนของสิงคโปร์ที่ไม่เน้นลดภาษีเหมือนไทย แต่เน้นส่งเสริมวิจัยมากกว่า

จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน อีอีซี…ไทยแลนด์แกรนด์เซล? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 23 ตุลาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส