การเพิ่มบทบาทการพัฒนาขนส่งมวลชนทางราง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานTDRI x วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่2018-01-24
สถานที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ)

เปิดลงเทียนร่วมงาน…เร็วๆนี้