รู้เท่ารู้ทัน: หลักประกันอะไร จะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในวัยชราให้พอเพียง

2,400 ล้านบาทต่อปี คืองบประมาณที่จะนำมาเพิ่มสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งครอบคลุมผู้สูงอายุประมาณ 2 ล้านคน ขณะที่ผู้สูงอายุของไทยมีประมาณ 10 ล้านคน

หมายความว่าครอบคลุมผู้สูงอายุเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่หากจะปรับให้ครอบคลุมทุกคน ภาระค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนนี้ คือการสร้าง “หลักประกันการดูแลระยะยาว” เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอสำหรับตนเองหรือคนในครอบครัวในวันที่ต้องป่วยติดบ้าน หรือติดเตียงในวัยชรา

ติดตามเพิ่มเติมจาก ยศ วัชระคุปต์ ในรายการ รู้เท่ารู้ทัน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560