คิดยกกำลังสอง: พื้นที่การศึกษาพิเศษ…พิเศษอย่างไร?

“พื้นที่การศึกษาพิเศษ” นำร่อง เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้ได้ในชาตินี้!

ประเทศไทยมุ่งมั่นปฏิรูปครู ปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปี เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น แต่ใน 1 ปี มีวันเปิดเทอม 200 กว่าวัน มีวันที่ครูไปโรงเรียนแต่ต้องทำอย่างอื่น ไม่ใช่การสอนมากถึง 84 วัน สิ่งที่ทำก็มักเป็นคำสั่งจากส่วนกลางให้ครูทำในหลายเรื่อง และบางเรื่องไม่ตอบโจทย์แต่ละโรงเรียน

แนวทางปฏิรูปด้วยคำสั่งลักษณะนี้ ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะให้แต่ละโรงเรียนมีอิสระ ลดข้อจำกัด ลดภาระ และพัฒนาครู-ผู้บริหาร ให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาระบบใหม่

ซึ่งทั้งหมดนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นใน “พื้นที่การศึกษาพิเศษ” ที่จะตั้งต้นจากพื้นที่ที่สมัครใจนำร่องการปฏิรูป เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสำเร็จที่ดีต่อไป

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน พื้นที่การศึกษาพิเศษ…พิเศษอย่างไร?

ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 18 ธันวาคม 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส